Kraftig ökning med mobil betalning av p-platser

För ett par veckor sedan introducerades nya mynt i Sverige. För många kommuner leder detta till dyrare hantering vid parkering, eftersom man i många fall måste bygga om parkeringsautomaterna. Glädjande för Örebro är att användningen av mobilparkeringen har ökat. Färska siffror visar att under tredje kvartalet 2016 ökade användningen med 82 procent jämfört med samma period året innan.

Varje månad görs över 9 200 parkeringar med mobilen i Örebro.