Projekt lär nyanlända svenska och samhällskunskap

Projektet “Utveckling från dag ett” startade i juni i år och syftar till att skapa bättre förutsättningar för de asylsökande i länet. Det gör projektet genom att ge kunskap i det svenska språket och det svenska samhället kombinerat med samordning mellan samhällets aktörer. Projektet startade i somras och jobbar nu för fullt med att skapa förutsättningar för asylsökande i Örebro län.

– Förutsättningar som på sikt ska leda till en kortare etableringstid vid uppehållstillstånd. För att lyckas behöver vi hjälpas åt. Därför kommer vi att utveckla och testa en samordningsmodell för asyl och integration, både regionalt och lokalt, säger Jeanette Ohlsson, projektledare.

– Redan nu finns utbildningsledare på plats ute vid asylboenden för undervisning i svenska och samhällskunskap. Men utbildningspaketet som tagits fram innehåller så mycket mer än det. Vi har tagit fram ett utbildningspaket för den asylsökande som innefattar tre steg där svenska och samhällskunskap genomsyrar alla steg men även CV och arbetsplatsintroduktion ingår, säger Jeanette.

Projektet kommer att pågå under 2,5 år där bland annat 1200 asylsökande ska få undervisning och en hållbar långsiktig samordningsmodell för asyl och integration ska tas fram.

Projektet är finansierat av Asyl, -migrations och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län.