Strateg har nyanställt fem – utvecklar digitala kanaler

Reklam- och kommunikationsbyrån Strateg har anställt fyra utvecklare och en motion designer för att ytterligare utveckla de digitala kanalerna. – Fler och fler kunder inser styrkan i de digitala och rörliga kanalerna, och för att vara en professionell partner måste vi fortsätta ligga i framkant, säger Damjan Knezevic, ansvarig för webbutveckling på Strateg.

Strateg har det senaste året sett ett ökat sug efter digitala lösningar från sina kunder. Därför satsar byrån nu ännu mer på webbutveckling och rörligt innehåll och förstärker med fyra utvecklare och en motion designer. Inom loppet av ett år har Strateg nu växt från 35 till 42 anställda, och senare i höst börjar en CRM-specialist och en digital designer.

– För oss är det alltid viktigt att styras av vår värdegrund och det avspeglas i hur vi rekryterar. Tillsammans fortsätter alla ”strateger” att göra våra kunder framgångsrika, säger Fredrik Vannestål, vd på Strateg.

Värdegrunden som Fredrik Vannestål pratar om gestaltas av visionen ”Hjärta Strateg” och inbegriper både medarbetare och kunder. Under sina 30 år har byrån bevisat att de gör sina kunder framgångsrika och i takt med att byrån vuxit har det blivit allt viktigare att jobba aktivt med värdegrunden.

Rekryterar talent manager

Just nu rekryterar Strateg också en talent manager som ytterligare ska stärka Strategs arbetsgivarvarumärke med stark förankring i värdegrunden.

– Vi är nästan löjligt stolta över alla våra medarbetare, och vi måste se till att de är lika stolta över oss och har kul på jobbet så att de vill vara kvar hos oss. Modern HR handlar mer om att sälja in Strateg till morgondagens medarbetare än tvärtom, och det kommer vår talent manager att fokusera på, säger Fredrik Vannestål, vd på Strateg.

Nya namn på webbavdelningen:

Robin Rydén, utvecklare
Victor Lund, motion designer
Jesper Johansson, utvecklare
Jonas Lilja, utvecklare
Frida Gustavsson, utvecklare