Nu öppnas fler gator för trafik – här är listan på alla nio gatorna

fabriksgatan

När Örebro växer ökar också trafiken. För att få kortare resvägar och förbättrad framkomlighet har Örebro kommun beslutat att öppna nio gator som tidigare varit stängda för trafik. På fredag den 28 oktober kl. 12.15 öppnas de första. På plats finns kommunalrådet Björn Sundin (S) och ansvariga tjänstemän på Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen.

De gator som först öppnas är:

  • Fabriksgatan, ny trafikkoppling mellan Fabriksgatan och Oscariarondellen.
  • Landbotorpsallén, den del som idag är bussgata öppnas för all trafik.

Därefter öppnas följande gator under hösten och våren:

  • Södra Infartsleden, ny trafikkoppling mellan Örnsro och Aspholmen via en cirkulationsplats på Södra infartsleden.
  • Förbindelse mellan Sörby och Sörbyängen.
  • Mineralgatan, den del av Mineralgatan som idag är bussgata öppnas för all trafik.
  • Boskärsgatan/Södermalmsallén. Korsningen byggs om för att tillåta all trafik.

Grundlig utredning

Innan beslutet om att öppna gator för fler trafikslag togs gjordes en medborgardialog där örebroarna fick komma in med synpunkter på ett förslag där 13 tänkbara gator fanns med. Omkring 2 800 synpunkter kom in. Därefter gjordes en bedömning av vilka gator som kunde vara lämpliga att öppna upp. En lista på nio gator växte fram och det är en del av dem som öppnas för biltrafik.

För samtliga gator har en konsekvensutredning gjorts för att ta reda på hur trafikflöden, buller, trygghet, trafiksäkerhet, restider, tillgänglighet, genvägar, underlag för service och handel och fastighetsvärden påverkas av en öppning. Ett smidigare trafikflöde bidrar till att utsläpp av växthusgaser minskar.

För att motverka risken för att bilåkandet ökar genomförs parallellt en rad andra åtgärder i Örebros trafikplanering med målet att öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

skiss: Örebro kommun