Kommuninvest vinner utmärkelse för grön finansieringsmodell

Kommuninvest har utsetts till Europas bästa emittent av gröna obligationer, för sitt arbete med att synliggöra den svenska kommunsektorns bidrag för att möta miljö- och klimatutmaningarna.

Utmärkelsen, ”Best Green Bond Issuer Europe 2016”, kommer från den internationella kapitalmarknadspublikationen Capital Finance International.

Kommuninvests gröna obligationer används för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i drygt 40 svenska kommuner och landsting/regioner. Hittills har totalt 14,5 miljarder kronor godkänts till investeringsprojekt som tar sikte på att mildra klimatförändringarna, bland annat Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus.

Utmärkelsen som ”Best Green Bond Issuer” ges enligt Capital Finance International till organisationer som ger betydande bidrag till klimatomställningen och som skapar verkligt värde för alla intressenter.