Nu har Fabriksgatan öppnats vid Oscariarondellen

img_0015-4

Strax efter lunchtid på fredag öppnades en ny del av Fabriksgatan för trafik. Det gäller sträckan från Oscariarondellen och förbi Virginska gymnasiet. Kommunalrådet Björn Sundin (S) klippte det blågula bandet och sedan var det fritt fram för trafiken. Sammanlagt ska nio nya gatuavsnitt öppnas för trafik i Örebro.

Innan beslutet om att öppna gator för fler trafikslag togs gjordes en medborgardialog där örebroarna fick komma in med synpunkter på ett förslag där 13 tänkbara gator fanns med. Omkring 2 800 synpunkter kom in. Därefter gjordes en bedömning av vilka gator som kunde vara lämpliga att öppna upp. En lista på nio gator växte fram och det är en del av dem som öppnas för biltrafik.

För samtliga gator har en konsekvensutredning gjorts för att ta reda på hur trafikflöden, buller, trygghet, trafiksäkerhet, restider, tillgänglighet, genvägar, underlag för service och handel och fastighetsvärden påverkas av en öppning. Ett smidigare trafikflöde bidrar till att utsläpp av växthusgaser minskar.

img_0023-2