Flygplatsen fick diplom för arbete med återanvändning

orebro-airport-miljodiplom-2

I veckan tilldelades Örebro Airport diplom för värdefulla insatser för den cirkulära ekonomin genom förbättrade processer kring avfallshantering på flygplatsen. Under 2015 inleddes samarbetet med Ekokem som är ledande i Norden inom cirkulär ekonomi. Diplomet delades ut av Ekokem ABs vd Kalle Saarimaa.

– Syftet med samarbetet är att stärka och förbättra flygplatsens material- och energieffektivitet och bidra med lösningar för återanvändning, återvinning samt omhändertagande av avfall, säger Kalle Saarimaa på Ekokem. Vi har bland annat genomfört utbildningar för all personal kring hur avfall ska sorteras och märkas. Diplompremieringen är ett sätt att ytterligare påvisa vikten av att aktivt arbeta vidare med avfalls- och materialhanteringen kopplat till miljövinsten, säger Kalle Saarimaa.

Mikael Smedberg, vd på Örebro Airport berättar:

– Miljöarbetet har pågått i flera år på flygplatsen, men vi har nu tagit ytterligare steg genom Ekokems närvaro i det dagliga arbetet. Under de senaste åren har vi förnyat hela flygplatsens maskinpark, vilket innebär att utrustningen som användas vid frakt och passagerarflygen har minskat med 90 procent i utsläpp och miljöpåverkan. Miljöperspektivet är ett prioriterat område i våra arbetsprocesser och en förutsättning för en hållbar utveckling i flygplatsverksamheten.

– I dagarna inleder vi även en rekryteringsprocess för att förstärka vår interna kompetens med en miljöansvarig, avslutar Mikael.