Ingenjör från Örebro ordnar rent vatten i Etiopien

Den 7 november reser VVS-ingenjören Stefan Uddmyr från Örebro till Makalle i Etiopien för att installera en ny reningsanläggning som ger rent vatten till barn. Insatsen är ett led i ett långsiktigt samarbete mellan VVS-kedjan Comfort och SOS Barnbyar.

Rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet, trots det dör tusentals barn under fem års ålder varje dag på grund av smutsigt vatten. Med sin spetskompetens inom VVS-lösningar kan Comforts medarbetare bidra till den lokala vattenförsörjningen runt om i världen och ge fler människor tillgång till rent vatten.

– Tillsammans med Comfort har vi sedan 2012 installerat vattenreningsanläggningar i tre länder som förbättrat den lokala vattenförsörjningen och gjort stor skillnad för barn och familjer i deras vardag. Samarbetet med Comfort är en viktig del i vårt långsiktiga arbete för att ge barn runt om i världen möjlighet till ett bättre liv, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Samarbetet mellan Comfort och SOS Barnbyar inleddes för fyra år sedan och syftar till att ge barn och familjer tillgång till rent dricksvatten. I juni 2015 reste två VS-montörer ner till SOS Barnby i Makalle för att undersöka vilka förutsättningar och behov som finns där och för att samla in vattenprover. Proverna har skickats på analys och en helt ny vattenreningsanläggning har tagits fram och som skräddarsytts utefter de lokala förhållanden som råder i barnbyn. Samtidigt sker förberedelser på plats med lokal expertis. Nu reser två VS-montörer från Falkenberg, tillsammans med Stefan Uddmyr, tillbaka till Etiopien för att färdigställa och installera anläggningen på plats, samt hålla utbildningar med personalen i barnbyn kring underhåll och drift av den nya vattenreningslösningen.

SOS Barnbyar hjälper utsatta barn och familjer i fler än 134 länder runt om i världen, bland annat genom sina drygt 550 stycken barnbyar. I barnbyn Makalle bor ca 270 barn. Där finns också en medicinklinik, utbildningsverksamhet från förskola till yrkesutbildning samt förebyggande arbete för att barn inte ska bli övergivna. Ambitionen för vattenrenings-projektet tillsammans med Comfort är att barnbyn i Makalle också ska kunna förse människor i området runt omkring med rent vatten, så som många andra av SOS Barnbyar gör idag.

 

,