KD-kommentar på Svahns utnämning: “Rätt person för utmanande jobb”

– Som distriktsordförande för kristdemokraterna i Örebro län och som kommunalråd i Laxå kommun vill jag gratulera Andreas Svahn till att han föreslås till nytt regionråd och ordförande i Regionstyrelsen för Region Örebro län för socialdemokraterna, säger Bo Rudolfsson (KD).

– Jag tror att Andreas är rätt person som detta utmanande jobb och speciellt inför storregionarbetet som han varit en viktig del i utifrån Region Örebro läns perspektiv. Jag hoppas att vi ska kunna samarbete för att utveckla hela länet vare sig det blir en storregion eller inte – vi har mycket att ta igen utifrån vår position i Mälardalen, avslutar Bo Rudolfsson