Så mycket vill fastighetsägare höja hyran nästa år

Hyresgästföreningen har fått bud om nästa års hyror. Fastighetsägarna MittNord som representerar drygt 7 700 lägenheter i Örebro har nu presenterat sitt yrkande avseende den årliga förhandlingen, vilket avser en höjning från och med den 1 april 2017 i Örebro län. Yrkandet från Fastighetsägarna är på 1,5 % för samtliga kommuner i Örebro län, vilket är ett förhållandevis lågt yrkande jämfört med andra fastighetsägarföreningarna i landet.

– Att vi kommer överens på 1,5 % är inte troligt, vilket vi tror båda parter är överens om, men att deras yrkande hamnar på den nivå som det gör visar på en ömsesidig respekt från parterna. I Örebro har vi ett bra förhandlingsklimat vilket man ska ta tillvara på, och det vet vi att Fastighetsägarna tog hänsyn till vid deras yrkande, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

Den årliga höjningen sker från den 1 april 2017 och förhandlingarna kommer ske fortlöpande tills en överenskommelse är klar.

,