Få söker till motorbranschens utbildningar – pilotprojekt på Tullängsgymnasiet ska vända trenden

Jobb väntar nästan varje elev som väljer motorbranschen som sitt framtida yrke. Trots detta minskar antalet sökande till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Motorbranschens Yrkesnämnd startar nu ett pilotprojekt – Motorbranschcollege (MBC) – för att öka kvaliteten på och antalet sökande till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

– Vi behöver vända spiralen med minskade antal ansökningar till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Att satsa på kvalitetssystemet Motorbranschcollege, gör vi med utgångspunkten att kvalitet driver rekrytering till branschen, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Bara inom de närmaste tre åren behöver branschen anställa 5500 personer.

Den tekniska utvecklingen har förändrat motorbranschens yrken. De anställda inom motorbranschen hanterar i dag modern teknik och verkstadsmiljön är många gånger högteknologisk vilket ställer krav på kunskaper i relevant teknik.

– De delaktiga skolorna i pilotprojektet är mycket engagerade och vi har en spännande tid framför oss. Under piloten kommer vi löpande testa och utvärdera vårt system i nära dialog med skolorna. När pilotprojektet är klart är planen att MBC ska användas i en fullskalig modell, säger Jonas Hehrne.

– Vi är mycket stolta över att blivit utvald som pilotskola för MBC. Det här är en viktig satsning. Som skola vill vi ju att de elever vi utbildar är väl rustade för sitt framtida yrke när de tar examen. Ett nära samarbete med företagen inom motorbranschen är avgörande för att det ska kunna bli verklighet, säger Tina Ottosson, rektor på Tullängsgymnasiet i Örebro.

Övriga skolor som deltar är: Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund, Edströmska – Mälardalens fordons- och transportutbildningar i Västerås och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. Pilotprojektet pågår mellan 7 november och 19 maj 2017.