Viktoria Buskqvist på White är Årets yrkeskvinna

viktoria-buskqvist22-2

Viktoria Buskqvist har tilldelats utmärkelsen Årets yrkeskvinna Örebro 2016. Viktoria är kontorschef på arkitektfirman White. Hon får priset för sitt arbete med att leda företaget i utvecklingen att göra Örebro stad vackrare och mer hållbart. Hon gör det med starkt samhällsengagemang, en stor vilja och konstnärligt intresse.

Här är motiveringen:

“Till Örebro läns Yrkeskvinna 2016 utsågs Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontors-chef på White Arkitekter Ab i Örebro. För att hon leder White Arkitekter AB i Örebro i arbetet att göra vår stad vacker och hållbar. Det gör hon med ett starkt samhälls- och teknikintresse, konstnärlighet och en stark vilja.

Örebro läns Yrkeskvinna 2016, Viktoria Buskqvist, har utsetts

– för att hon har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor inom sitt yrke

– för att hon är en modern ledare, som får med alla medarbetare i projekten

– för att hon är en viktig förebild, som visar att en stark vilja kan ta en långt

– för att hon är besjälad av ett engagemang i vår stads utveckling. Att Örebro är bra att leva och bo i

– för att hon kombinerar yrkets beståndsdelar teknik och kreativitet på ett utmärkt sätt

– för att hon arbetar både som ledare och specialist, och får det att fungera bra

Hör Viktoria berätta med egna ord om sitt engagemang för stadens utveckling. Och mycket, mycket mer… Här är hennes program i serien Örebropratarna sommaren 2016.

Viktoria Buskqvist

Utmärkelsen Örebro Läns Yrkeskvinna instiftades 1994 med anledning av att Yrkeskvinnors klubb Örebro då firade sitt 60-årsjubileum

Yrkeskvinnors klubb Örebro Län vill sätta fokus på de många kompetena kvinnor som finns i vår egen region genom att varje år särskilt utmärka en av vårt läns kvinnor med hederstiteln “Örebro läns Yrkeskvinna”

Kraven för att utses är att hon

– är en kvinna i yrkesaktiv ålder

– har gjort en insats av väsentlig betydelse

– har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde

– utgör en förebild och föredöme för andra kvinnor

– har inte huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet som sitt yrke

– är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv

– har sin huvudsakliga sysselsättning inom Örebro län

Vem som helst kan föreslå en lämplig kandidat. YK Örebro läns styrelse utser Länets Yrkeskvinna. Beslutet kan ej överklagas. Offentliggörandet ska om möjligt ske i samband med en klubbaktivitet under november/december månad.

One comment on “Viktoria Buskqvist på White är Årets yrkeskvinna

Comments are closed.