Johanna Reimfelt (M) lämnar vid årsskiftet sitt politiska uppdrag i KS

Johanna Reimfelt (M) lämnar vid årsskiftet sina politiska uppdrag i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt samt sitt uppdrag i Programnämnd Social Välfärd. Detta gör hon för att kunna viga mer tid till sitt arbete utanför politiken. Johanna Reimfelt kommer att behålla sina förtroendeuppdrag i Kommunfullmäktige och i Vård- och omsorgsnämnd väster.

– Jag är tacksam för den insats som Johanna Reimfelt gjort för Nya Moderaterna och för örebroarna, säger Anders Åhrlin, gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro. Hon har bidragit till att utveckla partiets politik och varit en stor tillgång för oss, i synnerhet i vård- och omsorgsfrågor. Vi är glada att hon fortsätter sitt engagemang i fullmäktige och nämnden.