Nyöppnad mottagning på USÖ för tips vid amning

Att amma sitt barn är ett naturligt och bra sätt ge sitt barn mat då bröstmjölken innehåller allt som ett litet barn behöver. Amningen fungerar ofta bra och utan svårigheter, men många gånger kan också kvinnan behöva råd och stöd. Nu finns ett utökat stöd för ammande kvinnor i och med att en amningsmottagning öppnat vid USÖ, Universitetssjukhuset Örebro.

Till den nya amningsmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro är ammande kvinnor välkomna under hela amningsperioden. Oftast är det i början som behovet av stöd är störst, men även senare kan det uppstå situationer som kvinnan kan behöva råd och hjälp med. Vid amningsmottagningen finns barnmorskor som är specialutbildade i att hantera frågor om amning. Det finns även möjlighet att träffa läkare i de fall det kan behövas.

-Till amningsmottagningen är mammor från hela länet välkomna. Bor man i västra länsdelen kan man även vända sig till avdelning Q vid Karlskoga lasarett. Precis som tidigare kan också barnmorskan och BVC-sköterskan vid vårdcentralen hjälpa till, säger Jennie Kilstam, biträdande chefsbarnmorska BB avdelning 25, Region Örebro län.

Amningsmottagningen vid USÖ är också nära samankopplad med den eftervårdsmottagning som finns här på USÖ. Eftervårdsmottagningen besöker de nyblivna föräldrarna med sitt barn om de stannat på BB mindre än två dygn.