Riksväg 51 får ny sträckning vid Marieberg

vag-51-ny-2

Mariebergs handelsområde ska bli tryggare och bättre genom en ny sträckning av riksväg 51 och en ny trafikplats i anslutning till E20. Riksvägens nya placering innebär att den tunga trafiken genom handelsområdet flyttas, att gångare och cyklister får lättare att röra sig i området och att ny handel kan etableras mitt i området, istället för i utkanten. För att driva på arbetet föreslås Programnämnd Samhällsbyggnad besluta om inriktningen på sitt möte på torsdagen.

Riksvägen genom Mariebergs handelsområde gör att tung trafik passerar rakt igenom området. Detta skapar långa köer i rusningstrafik och en otrygg miljö för gångare och cyklister. Kommunledningen vill att trafiken ska få ett bättre flöde genom att omdirigera passerande trafik i handelsområdet till en ny sträckning av riksväg 51.

– Vi har arbetat med att flytta riksvägen i flera år, och genom att bli tydligare hoppas vi att arbetet får mer fart. Den nya dragningen underlättar för den befintliga handeln och möjliggör nya etableringar mitt i området så att området fungerar bättre, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– En ny dragning av riksväg 51 innebär ökad trafiksäkerhet kring Mariebergs handelsområde. Idag passerar många lastbilar, långtradare och annan tung trafik genom Marieberg för att ta sig till eller från Nosrrköping. Fordonen kan ibland vara så stora att de dessutom har svårt att ta sig runt på ett säkert sätt i vissa rondeller, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Vi får en bättre och tryggare trafikmiljö i handelsområdet om bara den trafik som ska till handelsområdet passerar genom Marieberg. Det ökar även framkomligheten och säkerheten för människor som rör sig där till fots eller med cykel, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.