Andreas Svahn (S) enhälligt vald till ny regionstyrelseordförande

På lördagen nominerade Socialdemokraterna i Örebro län enhälligt Andreas Svahn, idag kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg, till nytt regionråd, tillika regionstyrelsens ordförande.

Även valberedningens förslag till nytt regionråd, tillika ny ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård, Karin Sundin, bifölls enhälligt.

– Det är hedrande att få partiets enhälliga förtroende att efterträda Marie-Louise Forsberg-Fransson som ny ordförande i regionstyrelsen i Region Örebro län. Jag ser fram emot att tillsammans med mina partivänner och våra samarbetspartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, fortsätta jobba för att utveckla hela vårt län med en sjukvård som är tillgänglig och av hög kvalité, tillträdande ordförande i regionstyrelsen i Region Örebro län.

På förtroenderådet i Örebro bifölls även valberedningens förslag till regionråd, tillika ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård samt högspecialiserad vård, Karin Sundin. Också det valet skedde i enighet.

– Jag är stolt över förtroendet att få axla uppdraget som ordförande i den beredning som arbetar med specialistsjukvård och högspecialiserade vård. Som jag sa när jag blev nominerad av valberedningen; för mig som socialdemokrat räcker det inte med att vår region ska erbjuda den bästa vården – vården ska också vara jämlik och tillgänglig för alla. Det är en utmaning i en tid av stora klassklyftor och växande utanförskap, säger Karin Sundin, tillträdande regionråd.

Samtliga val skedde i enighet enligt valberedningens förslag.Utöver de två regionråden valdes Gunnel Kask till ordförande i fokusberedningen för närsjukvård samt ersättare i regionstyrelsen efter Robert Mörk och Muris Beslagic till vice ordförande i fokusberedningen för folkhälsa efter Ingemar Javinder. Dessutom valdes Bengt Storbacka till ledamot i Regionstyrelsen.

,