Nästa vecka avslutas årets läsprojekt – arrangemang på stadsbiblioteket och universitetet

Under Örebroveckan för mänskliga rättigheter avslutas årets stora läsprojekt ”Örebro läser Katitzi” med två arrangemang på Stadsbiblioteket och ett arrangemang på Örebro universitet. Örebroveckan för mänskliga rättigheter är ett samarrangemang mellan Örebro kommun och det civila samhället. Syftet med veckan är att på olika sätt uppmärksamma mänskliga rättigheter.

Föreläsning på Stadsbiblioteket
Tisdag 15 november kl. 18.30: ”Varför utanförskap?”

Föreläsning med Ingrid Blomerus som berättar om romernas historia från 700-talet och fram till nutid samt ger förklaringar till det utanförskap många lever i. Ingrid Blomerus ingår i Kulturministerns referensgrupp för romska frågor. Hon har tidigare arbetat på Forum för levande historia och som egen företagare. Är styrelseledamot i föreningen ”Framtidens unga romer”.

Plats: Stadsbiblioteket, Caféscenen

Föreläsning på Örebro universitet
Onsdag 16 november kl. 18.30: ”Katarina Taikon – den bortglömda människorättsikonen”

Offentlig föreläsning med Lawen Mohtadi, författare, dokumentärfilmare och förläggare, som berättar utifrån sitt arbete med boken och filmen om Katarina Taikon.

Plats: Hörsal L1, Långhuset, Örebro universitet

Panelsamtal på Stadsbiblioteket
Torsdag 17 november kl. 17.30: Samtal med politiker om romska barns situation i Örebro

Representanter för Örebros politiska ledning samtalar om romska barns situation i Örebro. Medverkar gör Behcet Barsom (KD), Elisabeth Malmqvist (C) och Jessica Ekerbring (S).

Samtalsledare är Heidi Pikkarainen, huvudsekreterare i Kommissionen mot antiziganism.
Panelsamtalet arrangeras i samarbete med Rädda Barnen.

Plats: Stadsbiblioteket

Om läsprojektet Örebro läser Katitzi
Örebro har i år anslutit sig till den internationella En stad – en bok-rörelsen. Under samlingsnamnet ”Örebro läser” har Örebro stadsbibliotek med samarbetspartners under 2016 arrangerat läsaktiviteter, författarsamtal, föreläsningar och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Årets Örebro läser-bok är ”Katitzi” av Katarina Taikon, som föddes i Örebro. Aktiviteterna har pågått från april till och med vecka 46.

Böckerna om Katitzi bygger på Katarina Taikons egen barndom och uppväxt. I böckerna berättar hon om hur det var att växa upp som rom i Sverige under 1930- och 40-talet. Berättelsen om Katitzi har ända sedan den första boken kom ut 1969 lästs och älskats av barn. År 2014 började bokförlaget Natur & Kultur ge ut Katitzi-böckerna i nyutgåva med nya illustrationer av Joanna Hellgren. Lawen Mohtadi har tillsammans med Katarina Taikons dotter Angelica Ström moderniserat texten i nyutgåvan av böckerna.

Initiativet till “Örebro läser” har tagits av Örebro stadsbibliotek som har sökt och fått 225 000 kr i projektmedel från Statens Kulturråd. “Örebro läser” drivs som ett nätverk där Stadsbiblioteket står för den övergripande planeringen.

Med ”Örebro läser Katitzi” vill vi i nätverket öka intresset för läsning bland örebroare i alla åldrar. Genom skönlitteraturen och berättandet vill vi också sätta ljuset på en aktuell samhällsfråga, nämligen romers situation idag.

I nätverket för “Örebro läser Katitzi” ingår förutom Stadsbiblioteket också Bio Roxy, Engelbrektsskolan, Rostaskolan och Viktoriaskolan, Kultur för seniorer, Frivillig- och hälsofrämjande enheten, Örebro läns museum, strategisk planerare med inriktning på mänskliga rättighetsfrågor, Svenska kyrkan, Teater Martin Mutter, Tegelbruket, verksamhetschef Barn och utbildning, Örebro Kulturskola, Örebro romska träffpunkt och Örebro universitet.

,