Karro får nationell spetsutbildning inom samhällskunskap

karro-nationell

Karolinska gymnasiet i Örebro har nu blivit godkänd att starta nationell spetsutbildning med riksintag inom samhällsvetenskapsprogrammet. Internationella relationer heter utbildningen som startar höstterminen 2017. Den riktar sig till ungdomar med ett särskilt intresse för vår omvärld och som ser en framtid inom politik, statsvetenskap och ekonomi i en internationell miljö.

Utbildningen har utformats i samverkan med Handelshögskolan på Örebro universitet som erbjuder ungdomar att läsa vid universitetet redan under gymnasietiden. Utöver Örebro universitet sker samarbeten i flera projekt med Svenska FN-förbundet genom olika nationella och internationella utbyten.

Utbildningen kommer att erbjuda 30 platser.

– Jag är stolt över att Örebro kommuns gymnasieskolor återigen fått en nationell spetsutbildning godkänd av Skolverket, vilket borgar för våra skolors höga utbildningskvalitet, säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande Gymnasienämnden.

– Det känns fantastiskt att Örebro kommun nu fått två spetsutbildningar till sig denna höst. Två utbildningar som kompletterar varandra mycket bra, först bioteknik på Rudbeck och nu internationella relationer på Karro! Jag är mycket stolt över lärarnas och rektorernas engagemang, samt ser detta samarbete med Örebro universitet som ett led i att också knyta våra skolor närmare lärarutbildningen på Örebro universitet, säger Anders Duvkär, områdeschef utbildning.