Målsättningen: Sveriges bästa kollektivtrafik

Låt bilen stå och res i stället med snabb, effektiv miljövänlig kollektivtrafik. Det budskapet kan sammanfatta förslaget till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Örebro län som regionstyrelsen ställde sig bakom i dag den 15 november. Ett av målen är att Örebroregionen år 2025 har Sveriges mest nöjda resenärer med kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål för kollektivtrafiken till år 2025 samt behov av utveckling inom kollektivtrafiken inom de kommande fyra-fem åren. En viktig ambition är också att få fler män att resa kollektivt. I dag används kollektivtrafiken i större utsträckning av kvinnor än av män.

Satsningar ska ge fem miljoner fler resor
Programmet pekar också på att de satsningar som för närvarande görs på södra och västra länsdelen, utvecklingen av stadstrafiken i Örebro samt satsningen på tågtrafiken i Mälardalen ska leda till fem miljoner fler resor med kollektivtrafiken varje år jämfört med 2015. Kollektivtrafiken ska också från 2019 drivas med fossilfria drivmedel och ha minskat energianvändningen med 35 procent fram till 2025.

Förutsättning för utveckling i hela länet
– En bra kollektivtrafik är en av förutsättningarna för att utveckling i hela länet. Kollektivtrafiken skapar förutsättningar för arbete, boende och service, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Kollektivtrafik ska alltid vara första valet
– Den miljövänliga kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att den alltid är första valet för den som ska resa, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. För närvarande gör vi stora satsningar i både buss- och tågtrafiken. Nu tar vi också sikte på att skapa Sveriges bästa kollektivtrafik utifrån det här programmet. Det innebär bland annat att resenärerna ska känna stor trygghet i att buss och tåg avgår och kommer fram i tid.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har remissbehandlats bland annat av länets kommuner. Beslut om programmet tas av regionfullmäktige.