Byggnads och Sveriges Byggindustrier: Behov av 40 000 arbetare – vill införa ”prova-på-praktik”

bygge

Byggbranschen står inför stora utmaningar. Om vi ska bygga de 700 000 bostäder som regeringen aviserat måste byggtakten öka. Samtidigt har vi redan idag svårt att hitta rätt kompetens. Beräkningar visar att vi är i behov av över 40 000 yrkesarbetare framöver. Om vi ska ha en konkurrenskraftig byggbransch måste vi bli bättre på att rekrytera fler kompetenta medarbetare.

Vi får ofta frågor om hur vi kan underlätta för människor att få anställning i byggbranschen och på vilket sätt vi kan vara en del av lösningen på de utmaningar vårt samhälle står inför. För Sveriges Byggindustrier och Byggnadsarbetarförbundet är det självklart att byggsektorn ska vara med och ta ansvar för att såväl ungdomar och nyanlända som kvinnor ska känna sig välkomna i branschen.

Förra året sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. En viktig framgångsfaktor för nyanländas etablering på arbetsmarknaden kommer att vara att matcha kompetens mot arbetslivets behov.

– Vi vill stödja nyanlända att komma in på byggarbetsmarknaden genom Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Yrkesnämnden är partsammansatt och arbetar för att det ska finnas välutbildade yrkesarbetare. Det är även BYN som arbetar med validering av yrkeserfarenhet.

– Byggsektorn har anpassningsgrupper som fungerar som ett nav mellan parterna, medlemsföretag, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Idag fungerar anpassningsgrupperna effektivt genom Galaxen Bygg. Denna struktur som finns upparbetad i hela landet skulle kunna användas till att även stödja nyanlända.

– Vi tittar just nu på om vi kan införa en ”prova-på-praktik” på högst 6 månader för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. I grunden vänder vi oss till vuxna som är intresserade av att få kunskap om hur byggbranschen fungerar och vilka yrken som branschen kan erbjuda inom såväl tjänstemanna- som yrkesarbetaryrken. Efter en ”prova-på-praktik” hoppas vi att fler väljer att gå en yrkesutbildning.

– Det är viktigt att vi jobbar med riktade insatser gentemot yrkesvägledare och lärare samt yrkesverksamma för att motverka fördomar om vilka som kan eller ska söka sig till olika byggutbildningar.

– Vi anser att Arbetsförmedlingen bör återskapa den del som kallades för Byggförmedlingen. Det här är en beprövad metod som gav goda resultat för bara några år sedan.

Som parter är vi måna om att hela tiden utveckla den svenska modellen och anpassa dem till nutidens samhällsutmaningar. Kollektivavtal är i grunden den bästa metoden för att snabbt och effektivt förändra regelverk med hänsyn till en föränderlig arbetsmarknad. Genom att ta vårt ansvar hoppas vi att mångfalden inom byggsektorn ökar samtidigt som vi stöttar människor att få ett jobb.

Mats Åkerlind

vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Johan Lindholm

ordförande Byggnads