I morgon öppnas Trädgårdsgatan åter för trafik

tradgardsgatan-oppnas

Den första sträckan är nu ombyggd och klar och Trädgårdsgatan öppnas åter för trafik fredag 18 november. Ombyggnationen tar nu vinteruppehåll till mars 2017.

Ombyggnationen av nedre delen av Stortorget och första sträckan av Trädgårdsgatan, nedanför torget, är nu klar. På fredag eftermiddag plockas avstängningarna bort och gatan är öppen för trafik precis som vanligt, fast med färre körfält.

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan tar nu vinteruppehåll. Arbetet återupptas när tjälen gått ut marken, troligtvis mars 2017.

På den sträcka som nu byggts om återstår några mindre arbeten med bland annat cykelställ och belysningsstolpar. De kommer att monteras så snart de levereras utan ytterligare avstängning av gatan.

Målet är att omvandla Trädgårdsgatan och Alnängsgatan till en grönskande stadsgata med ny cykelbana längs hela sträckan och ny entré till Stortorget. Ombyggnationen planeras vara klar december 2017.