Restaurangen på Vivallaskolan med i “ekomats-toppen”

Restaurangen på Vivallaskolan hör till de bästa i landet när det gäller att servera ekologisk mat. 71 procent av livsmedlen som används där är ekologiskt odlad, enligt, EkoMatCentrum.

De är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.

EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

,