Upprop från lokala näringslivet: “Dags för jämställd sponsring”

jamstalld-idrott

“Få fenomen kan som idrotten förena, engagera och utmana människor. Idag är idrotten Sveriges största folkrörelse med över 3 miljoner aktiva och tiotals miljoner fler som upplever idrott på arenor och via Internet eller TV. Därmed är det helt naturligt att vi som företag söker oss till idrotten för att stärka våra varumärken och öka vår samvaro med kunder och partners.

Som sponsorer har vi dock ett ansvar att fundera över vilka strukturer vi bidrar till. Idag har idrotten svårt att leva upp till sina jämställdhetsmål. En starkt bidragande orsak är att fördelningen av finansiella resurser ser väldigt olika ut. Idag sponsrar näringslivet idrotten med totalt sett 7 miljarder kronor per år, och av dessa går bara 20% till kvinnor (närvarogrundade LOK-stöd och andra bidragsformer visar något mer jämställda siffror men når i många fall inte upp till 40%-målet).

En effekt av dessa ojämlika ekonomiska villkor är att tjejer och kvinnor som vill träna oftare har andraförutsättningar, både vad gäller anläggningar, tider och stöttande resurser. Att tjejers idrottande inte tas på allvar eller erkänns på samma sätt som killars bidrar också till negativa attityder.

När möjligheten att leva på sin idrott är mindre för kvinnor betyder det också att många idrotter saknar kvinnor som är förebilder. Kvinnor saknas också bland ledande tränarpositioner och andra inflytelserika poster inom idrottsrörelsen. Det är med andra ord färre tjejer än killar som vågar satsa på en tillvaro som aktiv idrottare. Det syns i statistiken som visar att endast 29 procent av kvinnorna i åldern 19-25 år är kvar inom föreningsidrotten (jmf siffra för män, 50%).

Vi som undertecknar den här artikeln har bestämt oss för att göra skillnad. Våra företag vill bli en kraft för en mer jämställd idrott. Från och med 2017 vill vi främja en mer jämställd fördelning av sponsormedel, både vad gäller ungdoms- och elitidrott i länet.

Vi vill att våra sponsorpengar ska spegla de värderingar vi dagligen strävar efter i våra företag, där kvinnor och män värderas lika och alla har samma rätt till utveckling. För oss är det också avgörande att kunder och partners känner igen sig i våra prioriteringar, att vi representerar den bredd av idrottsintresserade som finns i vårt samhälle.

Vi hoppas att det här uppropet kan engagera fler företag. Vi ser att idrotten har en unik roll som samhällskraft. Genom att klokare värdera var vi satsar våra pengar så kan vi hjälpa fram en idrott där tjejer och killar har samma rätt att drömma och lika förutsättningar att nå sina mål. Det vinner både vi, idrotten och samhället på”.

 

Daniel Lindkvist, Atlas Copco

Otto Nyängen, Suzuki Garphyttan

Magnus Pojen, McDonald’s

Pia Engwall, Knowit Örebro

Christer Hellström, Lagermetall

Sara Sjöborg Wik, Myrina Invest

Kristian Franzén, Kontract IS

Hans Sollerman, e-man

Carl Pauly, Mercuri Urval

Håkan Svanberg, K3 Nordic

Anders Nordkvist, Microdata

, ,