Centerpartiet: “Fler poliser och ökad trygghet i Örebro län”

Bilar som sätts i brand och upplopp mot polis och blåljuspersonal. Ligor som drar runt på landsbygden och begår upprepade inbrott och stölder. Det här är en utveckling vi sett i såväl i vårt län som i övriga landet. Människor upplever att otryggheten ökar!
Samtidigt är situationen inom polisen allt mer ohållbar. Vi ser brist på resurser och en polisorganisation som är under ett ofattbart tryck. Polisens stora omorganisation har fått stora konsekvenser.

Löftena om decentralisering och en mer tillgänglig polis har inte infriats än och allt för stora delar av Sverige fått betydligt färre poliser i yttre tjänst.
Vi tvingas konstatera att regeringen uppvisar ett alldeles för svagt ledarskap när det kommer till polisen och trygghetsfrågorna. Inte nog med att regeringen är oförmögen att hantera den rådande poliskrisen, statsminister Stefan Löfven förnekar dessutom att krisen existerar. Om man inte inser allvaret i situationen är det också svårt att vidta tillräckliga åtgärder.

Det bristande ledarskapet kombinerat med en påfrestande situation för polisen, har bland annat resulterat i att de så kallade vardagsbrotten – som inbrott, stöld och skadegörelse – har fått stryka på foten i polisens prioritering. Den som har blivit utsatt för ett inbrott i sitt hus, tvingas konstatera att polisen inte kommer eftersom det inte finns tillräckliga resurser. Människor som utsätts för brott får helt enkelt inte den hjälp och det stöd som de har rätt till.
Det är en oroväckande utveckling som sker där vi riskerar att allmänheten börjar tappa förtroende för polisen och deras arbete. Om inte polisen kommer när brott har skett denna gång, kommer de då nästa gång?

Det behövs en rad skärpningar av lagstiftningen. De poliser som varje dag gör sitt yttersta för att upprätthålla lag och ordning behöver bättre förutsättningar att stoppa stöldligor och kriminalitet. Centerpartiet föreslår en ny brottsrubricering om systematisk stöld. Upprepade och organiserade stölder ska genom en sådan skärpning kunna leda till strängare straff och därmed ges en högre prioritet. Riksdagen står redan bakom en sådan justering så regeringen kan skynda på med konkret lagstiftning på området. Centerpartiet föreslår också en ny brottsrubricering vid ofredande av blåljuspersonal.
I Centerpartiets budgetförslag ökas polisens resurser med en halv miljard kronor mer än regeringen redan under nästa år. Den kommande fyraårsperioden skjuter vi till 2,4 miljarder kronor, så att vi kan få nya poliser i tjänst och höja lönerna så att fler poliser stannar kvar. Vi lägger mer resurser på utredningstjänster så att vardagsbrotten kan prioriteras, i stället för att läggas i högen över ouppklarade brott.
Vi måste få ut fler poliser i fält, för att öka synligheten och för att förbättra det förebyggande arbetet. Alla har rätt att känna sig trygga med att polisen finns till hands om det skulle behövas.
Polisen ska rycka ut till brottsplatsen då någon har utsatts för ett brott – oavsett om man bor i Ställdalen, Örebro eller Forsa.

Centerpartiet Örebro län, höststämma 2016.