Landshövdingen slår ett slag för konsten – möte på slottet

landshovdingen-konstinbjudan-2

På onsdag den 23 november öppnar Maria Larsson residenset på Örebro Slott för ett samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media i konstens tecken.

Specialinbjudna gäster från näringslivet och offentlig förvaltning i länet ges möjlighet att bekanta sig närmare med ett urval av länets konstnärer och designers och deras verk. Initiativet är ett led i att öka sysselsättningen för konstutövarna i Örebro län.

Arrangemanget genomförs som en portfoliovisning där varje konstnär på några minuter presenterar sig och sina verk inför de inbjudna potentiella uppdragsgivarna. Fokus ligger på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Det är första gången Länsstyrelsen Örebro och Arbetsförmedlingen Kultur Media på detta sätt sammanför konstnärer och potentiella uppdragsgivare.

Den  konstnärliga utsmyckningen och gestaltningen får inte läggas åt sidan nu när Örebro och länet bygger och förändras, säger Maria Larsson, Det är ett led i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Men även befintliga byggnader, arbetsplatser och offentliga miljöer mår bra av att ge konsten utrymme.

Ett tjugotal konstnärer från länet har bjudits in till Örebro slott, liksom konstintresserade företrädare för kommuner, myndigheter och inte minst från näringslivet.

Landshövding Maria Larsson ser samarbetet som en möjlighet för intressenter att få en djupare inblick i Örebro läns konstnärskap och förhoppningsvis bidra till fler arbetstillfällen.

– Det vi hoppas med arrangemanget är att konstnärer och möjliga uppdragsgivare ska finna varandra och kunna mötas i framtida samarbeten, säger Philippa Wallér som är nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer ska ses som ett led i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.