Ny tidtabell för bussarna från den 11 december

Länstrafiken byter tidtabell från och med den 11 december för både stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen för regionbussarna kommer gälla fram till och med den 13 augusti 2017. Tidtabellen för stadsbussarna gäller fram till och med den 18 juni 2017. De nya tidtabellerna innehåller justeringar gällande både avgångstider samt utbud. Störst förändring blir det i hur regionbussarna kör under lovdagar.

– Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna resa kollektivt och strävar hela tiden efter att förbättra utbudet av kollektivtrafik. Vi genomför regelbundet tidtabellsskiften för att kunna göra justeringar och anpassa busstrafiken utifrån resenärernas behov, säger Mats Gunnarsson (MP) Regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Bland förändringarna finns att de regionbussar som tidigare dragits in under skolornas lovdagar nu kommer att köras även på sport- och påsklov. Tidigare har busstrafiken reducerats på lovdagar, men från 11 december kör Länstrafikens bussar även på sport- och påsklov. Utöver det har mindre minutjusteringar genomförts i tidtabellerna för stads- och regionbussar.

En till förändring som genomförts är att det blivit möjligt att resa från en hållplats vid Bergmästaren i Karlskoga med linje 537. Hållplatsen heter Sandvikens Centrum och förändringen genomförs baserat på önskemål från resenärer.

– Vi har påbörjat en utvärdering av förändringarna som genomfördes i Karlskoga med omnejd augusti 2016. Utifrån inkomna önskemål har vi valt att förändra linjesträckningen på linje 537 i Karlskoga så att bussen också angör en hållplats vid Bergmästaren, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.