Chans få hjälp att sluta röka – Tobakspreventiva på plats på Stortorget

Vecka 47 är det den nationella Tobaksfria veckan. På länets sjukhus, vårdcentraler och Folktandvård uppmärksammas denna dag det tobakpreventiva arbetet för att få färre att börja röka och fler att sluta röka.

Personal från Region Örebro län finns också under veckan på plats med ett tält på Stortorget i Örebro för att prata tobaksvanor med invånarna och ge råd och stöd kring att sluta röka. Under tisdagen den 22 november kommer också politiker från regionfullmäktige att finnas på plats på torget under lunchtid.

I år fyller också tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro 20 år. Enheten har hjälpt flera tusen personer att bli tobaksfria och har utbildat över 600 tobaksavvänjare. För 20 år sedan, när tobakspreventiva enheten startade, fick man fortfarande röka inomhus på sjukhusen. Rökning på krogar och restauranger var norm. Nu 20 år senare är det otänkbart.

– 20 år framåt tror jag inte det kommer att finnas någon rökning. I alla fall ingen laglig försäljning. Det måste bli så efter alla dödsfall och sjukdomar som rökningen orsakar, säger Matz Larsson, överläkare lungkliniken, USÖ, som var med och startade tobakspreventiva enheten för 20 år sedan.

Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon eller några av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar och varje år beräknas 12 000 dö av sin rökning.

Program under veckan:
Tält på Stortorget i Örebro
Måndag-fredag, 10-16
Personal från Tobakspreventiva enheten finns på plats Måndag 10-14 och torsdag, fredag 10-12

,