Majblomman hjälper barn till en god jul – “kommunerna kan göra mer”

majblomma

Inför jul är det många barn som behöver extra stöd. Organisationen Majblomman gör vad de kan för att hjälpa.  – Vi räknar med en liknande insats som förra året, då Majblomman hjälpte barn i Örebro län med 61 200 kronor till julrelaterade saker och aktiviteter. Till det kommer kläder och skor, en post som 2015 låg på 145 750 kronor och till stor del gällde varma vinterkläder och stövlar, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

– Julen är tyvärr inte den trygga och roliga högtid som vi unnar alla barn, och Majblommans insatser räcker inte till. Vi menar att kommunerna skulle kunna göra mycket mer, till exempel genom att anta handlingsplaner och utöka försörjningsstödet till de mest utsatta barnfamiljerna när julen närmar sig, säger Lena Holm.

Hit gick Majblommans pengar 2015:

http://www.majblomman.se/Global/Rapporter/Kommunrapporter/2016%20kommunrapport/%C3%96rebro%20l%C3%A4n,%202015.pdf