60 statliga miljoner till bostadsbyggandet i Örebro

Boverket har nu fördelat det statsbidrag för ökat bostadsbyggande som infördes i år. 111 kommuner beviljades bidrag och de får dela på 1,84 miljarder kronor. Örebro kommun fick nära 60 miljoner kronor, det är 20 miljoner mer än tidigare beräknat.

– Vi hade räknat med ungefär 40 miljoner i byggbonus, men nu det blir alltså ytterligare 20 miljoner rakt in i kommunkassan. Det är framförallt tack vare snabba och smidiga processer på Stadsbyggnadskontoret för att underlätta och öka bostadsbyggandet som kommunen får så här mycket pengar. Jag vill därför rikta ett särskilt tack till de fantastiska medarbetarna på Stadsbyggnadskontoret och till de andra som skapar förutsättningarna för ett växande Örebro, säger kommunalrådet Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Intresset för bidraget har varit stort och inför 2016 års beslutsomgång kom 114 ansökningar in varav 111 beviljades. Bidragets syfte är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Hela listan på vilka kommuner som fått bidrag 2016 hittar du i “Relaterad information”.

Ett villkor för bidrag är att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden (den 1 juli föregående år och tolv månader framåt).

Ett annat villkor är att kommunen under en tolvmånadersperiod (den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt) har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad.

,