Andreas Svahn (S) och Karin Sundin (S) formellt valda till regionledningen

Vid regionfullmäktige den 22 november valdes Andreas Svahn (S) och Karin Sundin (S) till regionråd inom Region Örebro län. Andreas Svahn blir regionstyrelsens ordförande medan Karin Sundin tar över som ordförande i den fokusberedning som arbetar med specialistsjukvård och högspecialiserade vård.

,