Regionen skapar ett nationellt centrum för specialisttandvård

Region Örebro vill bilda ett nationellt odontologiskt centrum, och satsar under nästa år 1,5 miljoner kronor på att utveckla länets specialisttandvård. Det beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet den 22 november.

– Jag är glad över att vi nu kan ta det första steget i utvecklingen av ett nationellt odontologiskt centrum efter att ha förberett frågan under året på uppdrag av regionstyrelsen, säger Carina Dahl (S), ordförande i fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård.

– Vi ser att vi kan stärka vår roll som nationellt odontologiskt centrum genom ett aktivt samverkansarbete inom vård, utbildning och forskning. Det kan det till exempel handla om att inrätta kombinerade specialist- och forskarutbildningstjänster, och att utveckla den kliniska patientnära forskningen, säger Göran Stegersjö, förvaltningschef Folktandvården.

Sedan år 2003 har Region Örebro län haft en uttalad målsättning att vara ett centrum för specialisttandvård. Det har bland annat resulterat i en omfattande specialistutbildning för tandläkare vilket kräver att Folktandvårdens specialister ständigt ligger i framkant när det gäller kunskap och utveckling. Det medför också en väl utvecklad allmäntandvård.

När det nu har blivit dags för ett nytt steg i utvecklingen av specialisttandvården i länet finns en förhoppning om att kunna komplettera de två tandsköterskeutbildningarna som finns i Lindesberg och Örebro med en tandhygienistutbildning.

En annan faktor som kan bidra till en starkare roll för centrumet i Örebro län är ett utvecklat samarbete mellan Folktandvården, Örebro universitet och Tandvårdshögskolan i Malmö.

– Region Örebro läns satsning medför dessutom att vi på ett tydligare sätt kan inspirera våra medarbetare att delta i nationella grupperingar samt hitta vägar till en utveckling av tandsköterskerollen. På så sätt kan yrkesgruppen ta ett mer direkt deltagande i vården, säger Carina Dahl.