Nya entreprenörer kör serviceresor för Länstrafiken

Från och med den 1 december körs länets Serviceresor av Lindbergs Buss och Trend Taxi. Länstrafikens förhoppning är att bytet av entreprenör ska innebära positiva effekter för resenärerna.

En av fördelarna är att det kommer att finnas något fler fordon än tidigare. Bytet av entreprenör kommer inte att påverka aktuella biljettpriser eller taxor. Det innebär heller inte några större förändringar i fordonsschemat, utan Länstrafiken kommer att trafikera som vanligt.

– Vår förhoppning är att förändringen ska bidra till en bättre kundupplevelse och att antalet förseningar ska minska, säger Tex Kihlström, chef för Serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Lindbergs Buss och Trend Taxi kommer att köra trafiken fram till den 30 juni 2019. Från 1 juli 2019 ska en ny trafik starta i hela regionen och avtalet för den upphandlingsprocessen beräknas vara klar och underskrivet sommaren 2018, inför trafikstarten 1 juli 2019. I det nya avtalet kommer Länstrafiken bland annat att ställa krav på att alla förarna är certifierade.

22 av de 50 upphandlade fordonen är i dagsläget direktupphandlade. Dessa fordon kommer att köras av Örebro Läns Taxi och Trend Taxi. I dagsläget pågår det en upphandling av de 22 resterande fordonen, vilket Länstrafiken beräknar vara klar våren 2017.

,