Stor optimism bland småföretagare i Örebro – mest framtidstro inom kultur och fritid

naringsliv-kultur

Nästan varannan småföretagare i Sverige räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret. Dessutom planerar de fler inköp jämfört med förra hösten. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland 1 400 små och medelstora företag i hela landet.

– Det är glädjande att framtidstron är stark i höst. Eftersom småföretagen står för hälften av näringslivets omsättning är resultatet en tydlig indikator på ett gott ekonomiskt klimat, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Nära hälften av småföretagen, 47 procent, tror på en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det innebär en ökning med fem procentenheter sedan förra höstens undersökning. Mest optimistiska är småföretagarna i Örebro, Västmanland och Östergötland.

Många småföretagare tror att deras försäljning kommer att öka till följd av ett förbättrat eller ökat produktutbud. Mest optimistiska är företagarna inom kultur, nöje och fritidsbranschen följt av de inom IT och telekom. Vård och omsorg är en annan bransch med stark framtidstro. Bland de småföretagare som tror på minskad försäljning är lågsäsong den vanligaste anledningen.

– Historiskt kan vi se att framtidstron bland småföretagare sjunker på hösten i förhållande till våren. Det beror till viss del på att många mindre företag är säsongsberoende och att sommarhalvåret är årets viktigaste period. Sammantaget tangerar den här höstens optimism Affärsbarometerns toppnotering hösten 2014. säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro (andel som tror på ökad försäljning)
1. Kultur/nöje/fritid (67 procent)
2. IT och telekom (64 procent)
3. Vård och omsorg (62 procent)

Branscher med lägst framtidstro (andel som tror på ökad försäljning)
1. Transport/åkeri (28 procent)
2. Bygg (36 procent)
3. Skola/utbildning (38 procent)

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 399 små och medelstora svenska företag mellan den 6 och 19 oktober 2016. Enkäten skickades till 29 432 småföretagare över hela landet. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är tolfte gången barometern tas fram.

,