Besök från Nederländerna – ska stärka samband inom turism och matkultur

Fredagen den 25 november står Region Örebro län och Örebro Airport värdar för ett besök av en delegation från norra Nederländerna.

De utländska gästerna anländer via den nyligen etablerade flyglinjen mellan Groningen och Örebro för att stärka befintliga, och etablera nya, samarbeten inom områden som turism, matkultur och smart specialisering. Under besöket kommer delegationen att besöka Örebro slott och Ånnaboda i Kilsbergen.

,