Candles Scandinavia bygger ut sitt lager – för tredje gången på tre år

candles-of-s-2

En kraftig tillväxt i företaget gör att Candles Scandinavia nu måste bygga ut sitt lager med ytterligare 600 pallplatser. Det är den tredje gången på tre år som man måste bygga ut lagret för att följa hinna med sin egen tillväxttakt.

– Det är väldigt spännande att vi hela tiden växer så snabbt att vi gång på gång måste bygga ut vårt lager för att få plats. Med den nya ytan får vi på lagret dessutom större rörlighet och möjlighet att hantera vårt gods bättre, säger Candles Scandinavias lagerchef Petrus Dag.

För lagret innebär det att man får bättre kontroll och fysisk ordning. Utöver att man får in fler pallar med varor gör det även att utrymmet att jobba på blir större och att godshanteringen blir bättre.

När utbyggnaden nu börjar bli klar har man 3009 pallplatser. Det innebär att lagret nu är mer än 600 pallplatser större än innan lagerexpansionen. I varje pall går det in mellan 200 och nära 3000 ljus, beroende på ljusens storlek.

– Vi märker att våra ljus blir mer och mer populära. Då är det angenäma problem när man måste bygga ut för att klara av att hantera den volym som marknaden efterfrågar. Vår expansionstakt är helt i fas med våra planer om att omsätta 200 miljoner kronor 2020, säger Viktor Garmiani, VD på Candles Scandinavia.