Klart för Affärsexpedition nästa år – 90 procent nöjda med årets evenemang

expedition-per-knutsson

Den 21-23 september 2017 arrangerar Möckelnföretagen och Företagarna för andra året evenemanget Affärsexpedition för regionens näringsliv i Säfsen. Konceptet har förfinats utifrån årets erfarenheter och med god hjälp av synpunkter från utvärderingen som gjordes efter årets evenemang.

–  När vi nu sammanställt enkätsvaren så kan vi konstatera att det blev succé, säger Mats Eriksson, styrelseordförande i Möckelnföretagen. Betyget för helhetsupplevelsen visade på 90 procent mycket nöjda deltagare. Med feedback och önskemål från utvärderingen har vi nu skruvat på innehållet för ännu bättre förutsättningar till nya affärer och starkare relationer, 2017.

–  Ännu häftigare är att betyget för själva expeditionen till toppen av Solberget fick ännu högre betyg. 97 procent gav aktiviteten en fyra och femma, berättar Kaisa Edenvik, regionchef för Företagarna i Örebro län.

Affärsmöjligheterna under Affärsexpeditionen skapas inte på traditionellt vis. Konceptet tar fasta på gruppdynamik, naturupplevelser och annorlunda aktiviteter där deltagarna får tänja på sina gränser.

– Vi har fått önskemål om att ha modet att utveckla den delen ännu mer. Nästa års expedition kommer att fokusera ytterligare på annorlunda mötesplatser och aktiviteter i grupp, bland annat kommer företagsmässan ”stugsafari” att utvecklas, berättar Kaisa Edenvik.

foto: Per Knutsson ICON/ Hedén & Jungander