Ola Karlsson (M): “Att planerna på storregion faller är ett mycket positivt besked”

– Att planerna på storregion faller är ett mycket positivt besked för länets sjukvård. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Skrotad storregion innebär större trygghet för Universitetssjukhuset, USÖ, i och med att det goda samarbetet med Värmland kan fortsätta. Patienterna från Värmland är avgörande för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ.

– Det är också ett mycket positivt besked för Karlskoga lasarett, där var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Hede Regeringens planer på storregion gått igenom hade Värmland förts till västra Götaland med en stor osäkerhet för dagens viktiga samarbeten mellan Örebro och Värmland.

– Nu kan vi lägga tid och kraft på det viktiga arbetet att förbättra och utveckla sjukvården, i stället för att bygga nya stora byråkratier och organisationer. Regeringens planer på storregioner hade inneburit att all ledningskraft under många år gått till organisationsbyggande, revirstrider och byråkratiska processer.

– Att förslaget faller är ett stort misslyckande för både den socialdemokratiska Regeringen och de rödgröna landstings- och regionledningarna som stridit så hårt för storregioner. Det är bättre att stärka de funktionella samarbeten som vi har redan i dag, avslutar Ola Karlsson.