Sju miljoner för kortare köer inom cancersjukvården – och för att göra den mer jämlik

I dag beslutade regeringen att betala ut 203 miljoner kronor till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Region Örebro län får nästan sju miljoner kronor av dessa.

Medlen betalas ut till de landsting och regioner som har infört nya standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting. 15 av 21 av landstingen/regionerna lyckades med det. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i förloppet, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik.

Samma goda vård oavsett var man bor 
– Genom vårt arbete med standardiserade vårdförlopp i Region Örebro län har vi visat att cancervården kan bli mer jämlik samtidigt som väntetider kan förkortas, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. 
– Det är viktigt att man har rätt till en jämlik vård oavsett var man bor i landet. Vi får nu cirka sju miljoner kronor för det arbete som vi har påbörjat vilket betyder att vi kan fortsätta att utveckla cancerområdet.

Väntetiderna har minskat
– Inom Region Örebro län har ett intensivt arbete genomförts för att införa dessa första 18 standardiserade vårdförlopp, säger Mats Björeman, överläkare och medicinsk rådgivare. Alla berörda kliniker och primärvården är engagerade. Vi ligger bland de landsting/regioner som har flest registrerade patienter, och vi ser också att väntetiderna för dessa patienter har minskat jämfört med hur det var innan vi startade med standardiserade vårdförlopp

Överenskommelse mellan regeringen och landstingen/regionerna
Utbetalningen görs inom ramen för regeringens cancersatsning som är ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Totalt omfattar cancersatsningen 500 miljoner kronor per år. Cancersatsningen pågår 2015-2018.

Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015. Ytterligare tretton ska ha införts 2016 för följande cancerdiagnoser: bröstcancer, bukspottkörtelcancer, cancer i galla och gallvägar, CUP – Cancer utan känd primärtumör, cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom, hjärntumörer, levercancer, lungcancer, lymfom, myelom, tjock-och ändtarmscancer, äggstockscancer och malignt melanom.