Så mycket höjs hyrorna i Örebro – Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har kommit överens om nästa års hyreshöjning för de 11 400 lägenheter i Örebro län som Fastighetsägarna förhandlar för.

– I övriga landet försöker motparterna visa på att förhandlingssystemet inte fungerar. Denna uppgörelse är ett praktexempel på att de har fel och att parterna i Örebro tar ett ansvar för hyresrätten. Vi ska komma ihåg att det är ungefär 11 400 lägenheter totalt som omfattas av denna överenskommelse, vilket är väldigt många lägenheter, säger Marcus Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyreshöjningen för de lägenheter som förhandlas av Fastighetsägarna blir 0,80 procent i Örebro kommun. Därmed blir det tredje året i rad med hyreshöjningar under en procent för dessa lägenheter. 2015 höjdes hyrorna i Örebro kommun med 0,9 procent och 2016 med 0,85 procent.

– En hyreshöjning på 0,8 procent är ändå en balanserad uppgörelse där hyrorna till viss del anpassas till det låga ränteläget samtidigt som fastighetsägarna till viss del kompenseras för de ökningarna av driftskostnader som finns. Sedan går det naturligtvis alltid att diskutera om det kunde vara någon tiondel högre eller lägre. Samtidigt är det viktigt att vi har en samsyn mellan parterna vilket vi tycker märks i uppgörelsen och att de företag som förvaltar sina fastigheter långsiktigt med målet att ge god boendekvalitet åt hyresgästerna är de som får sätta standarden på Örebros hyresmarknad, säger Jonas Gabrielsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Att förhandlingen med Fastighetsägarföreningen är klar innan den stora allmännyttan Örebrobostäder är ovanligt.

– Det känns väldigt bra att ha förhandlat fram en låg hyra och att det inte är ett resultat av att man följt efter den stora allmännyttan ÖBO som man ofta gjort förut, det här är ett tecken på att det råder ett gott förhandlingsklimat i Örebro och vi kan ro förhandlingar i hamn, säger Marcus Johansson förhandlare på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna påkallade om hyreshöjningar redan i juli och presenterade i oktober ett yrkande på 1,5 procent för samtliga kommuner i Örebro län. Efter ett antal förhandlingstillfällen har parterna kunnat enas om hyresjusteringen för de lägenheter som Fastighetsägarna förhandlar i flertalet av länets kommuner.

– Det här är trots allt ett tydligt belägg för att förhandlingssystemet är en bra om inte den bästa metoden för att lösa de motsättningar som finns på hyresmarknaden. Trots att Fastighetsägarna i Örebro och Hyresgästföreningen som organisationer har skilda utgångspunkter har vi kunnat enas kring en uppgörelse som vi kan arbeta vidare från. Till stor del beror det på att det ofta finns ett gemensamt intresse mellan de långsiktigt förvaltande hyresvärdarna och Hyresgästföreningen av att hitta rimliga lösningar när det gäller hyror och andra boendevillkor, säger Jonas Gabrielsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

,