Ibrahim Baylan (S) till Örebro för att ta del av integrationsarbetet

I morgon måndag den 28 november besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Örebro. Ibrahim Baylan kommer bland annat ta del av Örebros arbete med att utbilda nyanlända samt besöka deras ungdomsverksamhet vid Tegelbruket.

Ibrahim Baylan har ett särskilt ansvar att samordna regeringens arbete med att minska klyftorna i samhället och besöker Örebro för att ta del av de insatser som staden gör för att skapa ett samhälle för alla.