Delegation från Holland fick fika vid Ånnabodasjön – och se slottet

holland-besok-kilsbergen

Örebro slott och friluftsområdet Ånnaboda. Det var två av de platser som den nederländska delegationen som var på besök hos Region Örebro län och Örebro Airport fick se under sin vistelse i länet. Syftet med besöket var att stärka relationerna kring utvecklingen av turism, näringsliv och forskning mellan Örebro län och regionen Groningen i norra Nederländerna.

– Det är jätteviktigt att vi blickar utåt för att kunna knyta kontakter med andra regioner både inom Sveriges gränser och utanför dem. Vi lever i en allt mer globaliserad värld, och jag hoppas att vi genom att stå värd för den här typen av besök kan hjälpa länets företagare med de kontakter som är absolut nödvändiga för att utvecklas och expandera, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Den 19 september i år invigdes flyglinjen som via Köpenhamn trafikerar Örebro och Groningen i Nederländerna. Linjen avgår morgon och kväll sex dagar i veckan, och som en följd av den snabba förbindelsen väntas antalet turister från Nederländerna att öka.

– För länets del betyder den här flyglinjen jättemycket. Det är en länk som kan ta oss ut i Europa på ett smidigt sätt samtidigt som det möjliggör enkla resor till Örebro län för såväl företagare som turister från Nederländerna, säger Irén Lejegren.

För att ytterligare stärka länets attraktionskraft och uppmärksamma den nya flyglinjen bjöd Region Örebro län tillsammans med Örebro Airport in en delegation bestående av tjänstemän, researrangörer och journalister från Nederländerna till ett besök under fredagen. Med på besöket var även Nederländernas ambassadör i Sverige.

– Ett besök på den här nivån betyder mycket för relationerna mellan våra båda regioner. Det utgör en bra grund för den fortsatta utvecklingen av samarbeten oavsett om det handlar om turism, kompetens eller tillverkning, säger Irén Lejegren.

– Ett område där våra båda regioner har ett gemensamt intresse är utvecklingen inom smart specialisering, det vill säga metoder för att priorietera bland utvecklingsprojekt för att på så sätt stärka såväl företag som den offentliga sektorn och forskning. Ett annat område där vi båda ligger långt fram är inom den kulinariska och ekologiska matlagningen, säger Irén Lejegren.

Under vistelsen i Örebro län fick delegationen från Nederländerna möjlighet att diskutera den framtida utvecklingen med regionrådet Irén Lejegren. De fick också besöka Örebro slott och njuta av svenskt fika invid Ånnabodasjön i Kilsbergen.

holland-besok-2

,