Hyrorna för Västerstadens hyresgäster klara

Efter förra veckans historiskt låga hyresuppgörelse mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har ytterligare en större fastighetsägare i Örebro valt att göra upp med Hyresgästföreningen.

Det är bolaget Västerstaden med nästan 400 lägenheter i Varberga och Brickebacken som följer fastighetsägarföreningen och gör upp på samma nivå, 0,8 procent. Det innebär att den generella hyreshöjningen som kommer gälla för 2017 kommer att vara under en procent.

– Vi har nu gjort upp med Västerstaden i Örebro på 0,8 procent, vilken är den första uppgörelsen efter den vi gjorde med fastighetsägarföreningen. Det är kul att uppgörelsen med Fastighetsägarföreningen får ringar på vattnet så att säga, och att fler hyresvärdar gör upp innan ÖBO är klara, säger Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen.

Att det blivit klart med flera låga hyresuppgörelser på under en procent i Örebro län ser Hyresgästföreningen som ett tecken på ett gott förhandlingsklimat.

– Det är ett tecken på att hyresförhandlingssystemet är ett både effektivit och rättvist system för att sätta hyra som gynnar både fastighetsägare och hyresgäster, säger Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen.

,