Utökad giltighet för Länstrafikens biljetter – start den 11 december

Från 11 december kommer SJ att ta över som tågoperatör för Tåg i Bergslagen. Det innebär framförallt två förbättringar när det gäller Länstrafikens periodbiljetter. En av förbättringarna består i att den geografiska giltigheten utökas för de periodbiljetter som har giltighet på tåg. Det blir också möjligt att använda Länstrafikens periodbiljett för delbetalning vid enkelresor med tåg inom länet samt över länsgräns.

Efter den 11 december kommer det bli möjligt att resa med Länstrafikens periodbiljetter på tåg hela sträckan till Ludvika i Dalarna och Skinnskatteberg i Västmanland. De två länen ingår i Tåg i Bergslagens trafikområde och ett nytt samarbete gör det nu möjligt att resa över länsgräns med tåg till orterna.

– Det finns många resenärer och potentiella resenärer som vill resa över länsgräns. Att utöka giltigheten till Ludvika och Skinnskatteberg kommer att underlätta för våra resenärer och möjliggöra ett ökat resande med kollektivtrafik, säger Mats Gunnarsson (MP) Regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

De periodbiljetter som får en ökad geografisk giltighet är: Länsbiljett, Pendlarbiljett, Fritidsbiljett, Lågtrafikbiljett län, Årsbiljetter med giltighet på tåg samt Gymnasiebiljett. Resenärer som har en periodbiljett med giltighet för hela länet behöver inte göra någonting för att kunna resa till Ludvika och Skinnskatteberg efter 11 december. Den nya giltigheten läggs till automatiskt och det gäller även för Gymnasiebiljetten.

– Vi börjar sälja periodbiljett med giltighet till Ludvika eller Skinnskatteberg från den 11 december. Periodbiljetterna finns att köpa hos Länstrafikens Kundcenter, Länstrafikens försäljningsombud eller ombord på bussen, precis som våra andra biljetter, berättar Margareta Berg, tågstrateg på Region Örebro län.

Efter den 11 december blir det möjligt att använda Länstrafikens periodbiljetter för delbetalning vid enkelresor vidare med tåg. Det gäller för vidare resande både inom länet och över länsgräns om resan sker i Tåg i Bergslagens trafikområde.