Workshop om idrottens roll i framtiden – ska ligga till grund för program

idrottsprogram2

Vilken roll ska idrotten spela i Örebroarnas liv? Den frågan har Fritidsnämnden i Örebro kommun utrett på uppdrag av kommunstyrelsen. En parlamentarisk grupp har sedan i juni månad arbetat med frågan och nu bjuds nyckelpersoner från politik, föreningar och organisationer in till en halvtids-avstämning. Målet är att landa i Örebro kommuns första idrottspolitiska program.

Föreningsidrotten är Örebro läns största folkrörelse med över 100 000 aktiva. Samtidigt upplever långt fler än så idrottens värden, dels som aktiva inom privata träningsformer men också som elitidrottare eller som publik på länets arenor. Över 20 000 frivilliga är också ledare och tränare inom idrotten. Idrotten spelar därmed en stor och avgörande roll i samhället.

Idén med ett idrottspolitiskt program är att få klara mål och prioriteringar för de stöd som samhället ger till idrotten. I fokus står allt ifrån folkhälsa till mänskliga rättigheter, tillväxt, turism och arbetstillfällen.

För att skapa en bred förankring och stark samsyn så har en parlamentarisk grupp ledd av Jonas Håård (ordf. Fritidsnämnden) och Kristin Stenman (Verksamhetsledare SISU Idrottsutbildarna) under ett halvår arbetat med inriktning och innehåll i det framtida idrottspolitiska programmet. Nu öppnar man upp dialogen ytterligare och bjuder in idrottens många intressenter till en gemensam workshop och dialog.

– Idrotten spelar en stark och unik roll i många människors liv. Dessutom bärs den upp av många eldsjälar och frivilligkrafter. För att skapa ett program som kan leva och verka effektivt framåt så vill vi få med så många röster som möjligt från början, säger Jonas Håård, ordförande i Fritidsnämnden.

Workshopen kring det idrottspolitiska programmet äger rum på Medborgarhuset den 1 december klockan 18-21 (Lokal Handskmakaren). Ett sjuttiotal nyckelpersoner med koppling till idrotten är hittills anmälda. Under kvällen kommer man få ta del av programmet i sin nuvarande form och vara med och utveckla nya tankar och idéer till programmet. Arbetet i den parlamentariska gruppen kommer fortsätta under våren och en första remissrunda av programmet sker hösten 2017.

,