Författaren och stridspiloten Robert Karjel berättar om sin bok Efter Monsunen

robert-karjel

Författaren och örebroaren Robert Karjel har en stor insyn i det svenska försvaret. Han har upplevt den stora klyftan mellan politiken och verkligheten ute på slagfältet. Nu har han skrivit thrillern Efter Monsunen. I dag, onsdag klockan 18.30, är författaren på Lindhska bokhandeln och berättar om boken.

Efter Monsunen, som är såld till tio länder, är en vass politisk thriller som utgår från Robert Karjels egna erfarenheter då han ledde en helikopterdivision för att bekämpa pirater i Adenviken. På sitt uppdrag lyckades hans division avvärja fler än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia, en prestation som har rönt enorm uppmärksamhet internationellt. Med sin nya bok vill han visa hur sammanflätade vi faktiskt är med resten av världen, även med de delar som just nu trasas sönder.

Efter Monsunen. En svensk familj på världsomsegling kapas av somaliska pirater utanför Afrikas Horn, men det tar tid innan Sverige får veta. Ungefär samtidigt med kapningen skjuts en svensk löjtnant i den svenska antipiratstyrkan i Djibouti ihjäl under en skjutövning. Säkerhetspolisen Ernst Grip reser ner för att nysta i fallet. Han kliver rakt in i ett minfält av smutsiga affärer, förslagna terroristsmugglare, storpolitik och svensk handlingsförlamning på högsta nivå. Vad händer när enskilda människor på fältet tvingas sätta dagordningen? Och vem vågar handskas med sanningen?