Så blir den nya hyran för de som bor hos Behrn

Hyresgästföreningen har kommit överens med Behrn fastigheter AB om nya hyran för drygt 800 lägenheter i Örebro.

Hyreshöjningen för 2017 års hyra för Behrn fastigheters ABs drygt 800 lägenheter i Örebro blir i snitt 0,8 procent.

– Att vi nu på kort tid kunnat spika flera uppgörelser i Örebro beror på ett gott förhandlingsklimat och är ett bevis på att förhandlingssystemet är både ett effektivt och rättvist sätt att sätta hyra, säger Hyresgästföreningens förhandlare, Marcus Johansson.

Anledningen till den relativt låga hyreshöjningen är det gynnsamma ekonomiska med låga räntor för fastighetsägarna.

– Vi har nu gjort upp med ytterligare en hyresvärd i Örebro på 0,8%, den andra uppgörelsen efter den vi gjorde med Fastighetsägarföreningen. Det är kul att uppgörelsen får ringar på vattnet så att säga, och att fler hyresvärdar gör upp innan ÖBO är klara, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

,