Nobelpristagare föreläser på universitetet

nobelpris-oru

Duncan M. Haldane är en av tre Nobelpristagare i fysik i år och väljer att göra en exklusiv blixtvisit till Örebro för en öppen föreläsning. Åter igen är Örebro universitet platsen för en egen ”Nobelföreläsning”.

Med avancerad matematik har Duncan Haldane teoretiskt visat hur materia beter sig på mystiska sätt i en för oss okänd värld. Med vissa av sina beräkningar var han före sin tid och ingen av hans kollegor trodde honom först – för allt var ju redan klarlagt. Men det visade sig efter ett tag att hans teorier stämde med experiment.

Han har också gjort beräkningar som han själv aldrig trodde skulle gå att bevisa experimentellt. Men det gick till slut.

Duncan Haldane kommer från Storbritannien men är sedan många år verksam vid Princeton University i USA.

Föreläsningen med fysikpristagaren vänder sig i första hand till studenter, personal och specialinbjudna gymnasister.

Läs mer här:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/haldane-facts.html

Tid: Tisdag 13 december kl 11.15 till 11.45. Efter föreläsningen, som hålls på engelska, finns tillfälle att ställa frågor.

Plats: Konsertsalen Musikhögskolan, Örebro universitet

Föreläsningen, på engelska, håller på mellan 11.15 och 11.45 och avslutas med möjligheten att ställa frågor.

foto: Nobelprize.org

,