Sämre tillgång på betaltjänster – flera bankkontor blir kontantlösa eller stängs

Tillgången till grundläggande betaltjänster har försämrats i länet. Orsaken är färre antal bankkontor och minskad kontanthantering. Det konstaterar Länsstyrelsen i Örebro län utifrån den årliga nationella rapporten om grundläggande betaltjänster.
– Bankerna fortsätter att stänga kontor och slutar hantera kontanter. De som drabbas hårdast är framförallt äldre, funktionsnedsatta, nyanlända, föreningar och småföretag, säger Josefine Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län.

Utvecklingen mot en minskad kontantanvändning går väldigt snabbt och många har svårt att hänga med. I Örebro län har Länsstyrelsen tillsammans med pensionärs-organisationerna och Hela Sverige ska leva, genomfört mässor med syfte att hjälpa människor att klara av att använda alternativa sätt att betala och andra digitala lösningar.

-Vi vill bidra till att minska det digitala utanförskapet. På mässorna fick många praktisk hjälp att komma igång och svar på frågor om hur man kan använda den digitala tekniken på ett säkert sätt.

Årets rapport har även riktat in sig på det pågående mynt- och sedelutbytet. Utbytet av sedlar har gått förhållandevis smärtfritt, men många företag och föreningar uttrycker en oro över hur myntutbytet kommer att fungera rent praktiskt och om det kommer medföra extra kostnader.

,