30 000 färre fordon per dygn – trafiken i city har minskat med tio procent

trafik-city

Örebro kommun har under en lång tid genomfört mätningar av trafikflödet i det som kallas Svartåsnittet och Citysnittet. Mätningarna visar på att trafiken i Citysnittet har minskat med cirka tio procent från år 2000 fram till idag.

För tio år sedan var trafiken i city som mest intensiv med 170 000 fordon per dygn. Idag är den siffran nere i drygt 140 000 fordon. Samtidigt har trafiken i Svartåsnittet ökat något, men inte i samma utsträckning trafiken har minskat i Citysnittet. Den samlade slutsats som kan dras av mätningarna är att den totala trafiken under perioden har minskat.