Nya förskolor byggs i Rosta och Mosås

Programnämnd Barn och utbildning har beslutat att bygga två helt nya förskolor i Rosta och Mosås samt skapa plats för fler elever i skolorna. Det är brist på både skolplatser och förskoleplatser i bägge områdena och dessa kommer skapa plats för totalt 180 förskolebarn, 90 i Mosås och 90 i Rosta.

Förskolorna byggs efter konceptet Framtidens förskola 2.0 med fem avdelningar i två plan. I vardera förskola kommer det att finnas plats för ca 90 barn. I Rosta förväntas förskolan stå färdig i januari 2018 och i Mosås efter sommaren 2018.

– Örebro växer och vi ser ett stort behov av förskoleplatser i dessa områden. I Rosta ser vi att det behövs fler förskoleplatser redan nu eftersom många barn är placerade på förskolor i andra områden. I Mosås har byggandet tagit fart, och många nyinflyttade innebär ett ökat behov av förskoleplatser även där, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– I Rosta kommer förskolan att rymmas på Rostahemmets tomt, och den andra kommer byggas på en tomt i norra Mosås. Där finns det gott om friytor och goda möjligheter att utforma riktigt fina utegårdar i dialog med verksamheterna och utifrån kommunens arbete kring Gröna förskolgårdar, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Idag finns två förskoleavdelningar inrymda i Mosjö skola och två avdelningar i Rostaskolan.

– Vi ser att antalet barn ökar i alla åldrar, så vi behöver även återanpassa klassrum i skolan som idag inrymmer förskoleavdelningar. Då kommer de utrymmena användas för skolverksamhet på både Rostaskolan och Mosjö skola, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Förskoleverksamheterna kan vara kvar i skolorna tills de nya byggnaderna står klara, så ingen evakuering kommer att behövas.